Názov: Eva Repčeková - GRAPHIC MASTER
Právna forma: fyzická osoba - podnikateľ
miesto podnikania /korešpondenčná adresa/: Bjornsonova 15, 031 01 Liptovský Mikuláš
kancelária /kontaktná adresa/: Družstevná 2221, 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: +421/44/3240 265, +421 905 570 040
e-mail:repcekova@graphicmaster.sk
www.graphicmaster.sk